Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

Mam w środku prywatne trzęsienie ziemi.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
6414 78b7 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viakarolia karolia
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
Reposted frompensieve pensieve vianivea nivea
5460 5c1f 390
Reposted frommentha mentha vianivea nivea
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham - Wierna do śmierci / ruda
Reposted fromkarosia karosia viapaasiak paasiak
5252 d257 390
Reposted fromikari ikari viapaasiak paasiak
ludzie chcą dobrze, tylko nie potrafią
— Leibniz
Reposted fromyourtitle yourtitle vianivea nivea
4378 a7e2 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasymultana symultana
3990 f1f6 390
Shanghai Metro, 1994-2014
7916 0be3 390
Reposted fromperfectsense perfectsense viawhiteicetea whiteicetea
1250 6c66 390
Reposted fromcloouds cloouds viaIriss Iriss

June 21 2015

6112 be00 390
Reposted fromsugikinator sugikinator viainsidemyhell insidemyhell
9367 7d34 390
Reposted fromdilma dilma viakarolia karolia
8935 71bd 390
Reposted fromrol rol viausmiechprosze usmiechprosze
8248 9e64 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viausmiechprosze usmiechprosze
4008 25c3 390
Reposted byinsidemyhelloxygenium

May 18 2015

a w chwili obecnej prędzej zeżrę kartę do głosowania niż postawię krzyżyk przy Kaczyńskim, za kogo by nie był przebrany
— A.M

May 15 2015

1520 7c38 390
Jadwiga Śliwczyńska, uczestniczka powstania warszawskiego, na zdjęciu z 1944 r (po lewej) i w 2014
Uważam, że powinno się w ogóle czytać tylko takie książki, które człowieka gryzą i dźgają. Gdy książka, którą czytamy, nie budzi nas uderzeniem pięści w łeb, to po cóż ją czytamy? Żeby nas uszczęśliwiła? Mój Boże, szczęśliwi bylibyśmy właśnie, w ogóle nie czytając książek, a takie książki, które nas uszczęśliwiają, moglibyśmy od biedy pisać sami. Potrzebujemy jednak książek działających na nas jak bardzo bolesne nieszczęście, jak śmierć kogoś, kto był nam droższy niż my sami, jak gdybyśmy zostali porzuceni głęboko w lesie, z dala od ludzi, jak samobójstwo. Książka musi być siekierą na zamarznięte morze w naszym wnętrzu.
— Franz Kafka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl